Thùng Carton Việt Trì

Công ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Vũ Gia Việt Nam luôn phấn đấu cung cấp những sản phẩm […]

Định lượng
50 - 450 g/m2
Kích thước
80 - 160 cm
Liên Hệ
0967.096.839

Túi giấy Kraft Nhật Bản

Công ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Vũ Gia Việt Nam luôn phấn đấu cung cấp những sản phẩm […]

Định lượng
50 - 450 g/m2
Kích thước
80 - 160 cm
Liên Hệ
0967.096.839

Túi Kraft Nhật Bản

Công ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Vũ Gia Việt Nam luôn phấn đấu cung cấp những sản phẩm […]

Định lượng
50 - 450 g/m2
Kích thước
80 - 160 cm
Liên Hệ
0967.096.839

Hộp Giấy Kraft

Công ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Vũ Gia Việt Nam luôn phấn đấu cung cấp những sản phẩm […]

Định lượng
50 - 450 g/m2
Kích thước
80 - 160 cm
Liên Hệ
0967.096.839

Hộp Giấy Kraft Nhật Bản

Công ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Vũ Gia Việt Nam luôn phấn đấu cung cấp những sản phẩm […]

Định lượng
50 - 450 g/m2
Kích thước
80 - 160 cm
Liên Hệ
0967.096.839

Giấy Sơ Đồ Ngành May Mặc

Công ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Vũ Gia Việt Nam luôn phấn đấu cung cấp những sản phẩm […]

Định lượng
50 - 450 g/m2
Kích thước
80 - 160 cm
Liên Hệ
0967.096.839

Giấy Kraft Trải Bàn Cắt

Công ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Vũ Gia Việt Nam luôn phấn đấu cung cấp những sản phẩm […]

Định lượng
50 - 450 g/m2
Kích thước
60 - 180 cm
Liên Hệ
0967.096.839

Giấy Kraft Nội

Công ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Vũ Gia Việt Nam luôn phấn đấu cung cấp những sản phẩm […]

Định lượng
50 - 450 g/m2
Kích thước
80cm - 160cm
Liên Hệ
0967.096.839

Giấy Gói Kraft Nhật Bản

Công ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Vũ Gia Việt Nam luôn phấn đấu cung cấp những sản phẩm […]

Định lượng
50 - 450 g/m2
Kích thước
60 - 180 cm
Liên Hệ
0967.096.839

Giấy Đục Lỗ Ngành May Mặc

Công ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Vũ Gia Việt Nam luôn phấn đấu cung cấp những sản phẩm […]

Định lượng
50 - 450 g/m2
Kích thước
60 - 180 cm
Liên Hệ
0967.096.839

Bìa Lưng Kraft

Công ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Vũ Gia Việt Nam luôn phấn đấu cung cấp những sản phẩm […]

Định lượng
200 – 400 g/m2
Kích thước
60 - 180 cm
Liên Hệ
0967.096.839

Bìa Kraft Cứng

Công ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Vũ Gia Việt Nam luôn phấn đấu cung cấp những sản phẩm […]

Định lượng
50 - 450 g/m2
Kích thước
60 - 180 cm
Liên Hệ
0967.096.839

Thùng Carton Kraft Nội

Công ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Vũ Gia Việt Nam luôn phấn đấu cung cấp những sản phẩm […]

Định lượng
50 - 450 g/m2
Kích thước
80 - 160 cm
Liên Hệ
0967.096.839
Trang 1 trên 11